Informacje ogólne
Lista Jeńców
Zmarli w Tangerhutte
Przebywający w Tangerhutte
Renowacja cmentarza
Ceremonie i zwyczaje
Literatura obozowa
Kontakt
Wyszukiwanie w Serwisie
    
 Wykaz jeńców zmarłych w szpitalu w Tangerhutte został utworzony na podstawie listy zamieszczonej w książce Tadeusza Widmańskiego "Szpital w Niewoli":


"... Od czasu mego przybycia do Tangerhutte zmarłych na obydwu oddziałach wpisywałem do prowadzonej przez siebie "Księgi zmarłych". Kiedy w kwietniu 1945 roku miałem do dyspozycji wszystkie niemieckie dokumenty szpitalne, nie byłem już w stanie, na skutek dużych luk w ewidencji, odtworzyć całości księgi dla wszystkich zmarłych jeńców polskich w szpitalu w Tangerhutte. Po przeliczeniu grobów mogłem ustalić jedynie ogólną liczbe zmarłych w poszczególnych latach, natomiast pewne dane ewidencyjne zdołałem zebrać tylko w odniesieniu do 170 zmarłych.

Liczba zgonów jeńców polskich w szpitalu w Tangerhutte w okresie grudzień 1939 - kwiecień 1945 kształtowała się nastepująco:

  • 1939 - 16
  • 1940 - 136
  • 1941 - 137
  • 1942 - 84
  • 1943 - 18
  • 1944 - 7
  • 1945 - 0 ...Widok cmentarza - wejście od ulicy Straße der Jugend. Cmentarz znajduje się w kwadracie pomiędzy ulicami Otto-Nuschke-Straße a Magdeburger Straße.Wyświetl większą mapę
Data ostatniej modyfikacji: